Podem dóna suport al Consell i a l’Ajuntament per la seva denúncia davant la Fiscalia contra l’autor de la carta ‘No fue agresión machista’

La portaveu del grup parlamentari, Laura Camargo, i la diputada Marta Maicas, han manifestat el suport de Podem a les institucions, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, que han posat avui en coneixement de la Fiscalia el greu cas d’apologia de la violència masclista fet per Jorge Skibinsky de l’Associació de Pares de Família Separats, amb un article d’opinió que es va publicar a un diari de les illes.

Així, Camargo i Maicas han traslladat el seu suport a la família i a la dona cremada viva a Alcúdia que lluita per la seva vida a l’hospital al temps que han expressat el condol a les famílies de les dones assassinades a Saragossa i a Melilla a l’inici de la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimarts al Parlament.

A Podem, sabem que la justificació de la violència masclista és avui marginal a la nostra societat però la gravetat de la justificació d’una dona cremada viva i l’alarma social justifica que es prenguin mesures contundents. “Consideram que pot tenir un caràcter delictiu fer apologia de la violència d’aquesta forma, quan veiem que els casos es succeeixen. Això ens ha de fer prendre consciència de què el problema és de tal gravetat que no es pot expressar de determinada manera perquè pot ser un reclam i tenir un efecte multiplicador d’aquestes agressions”, ha dit Camargo.

A més, Camargo ha volgut convidar als mitjans de comunicació i al col·lectiu de periodistes a que actualitzin els seus codis deontològics i fins i tot el protocol de mitjans de comunicació al respecte per tal de lluitar més eficaçment contra aquesta xacra que tantes vides s’està cobrant.

Llei d’Igualtat de les illes, una llei pionera

D’altra banda la diputada Marta Maicas ha mostrat la seva satisfacció i orgull pel compliment de les institucions en presentar la Llei  d’Igualtat de les illes, que s’aprovarà demà i que és pionera a tot l’Estat.

Les reformes del PP, ha dit Maicas, han posat la guinda al pastís del patriarcat actual. La violència contra les dones s’ha incrementat en el marc de les retallades que hi ha hagut en aquesta àrea. Amb aquesta llei, ha explicat la diputada, som pioners a les illes en el títol més important, que és el títol V sobre violència masclista on s’inclou a la definició de la violència masclista, la violència econòmica, la mutilació genital femenina i la tracta de dones amb finalitat sexual seguint els conveni d’Istanbul que amplia la definició de violències masclistes més enllà de la parella

Tot això forma part de la idea de que les retallades de caire econòmic no tinguin impacte en el fet que la dona no es pugui allunyar del seu agressor per no tenir autonomia econòmica, ha explicat Laura Camargo. I en aquest marc està el fet de considerar que no passar la pensió sigui també considerat violència masclista. I això és pioner en les lleis autonòmiques.

La llei inclou també polítiques que fomenten la coresponsabilitat de la parella a la llar, l’ampliació del permís de paternitat de 2 a 4 setmanes de forma intransferible i individual, una qüestió que Podem ha demanat des del començament de la legislatura.

La llei que demà s’aprova recull en 6 títols distribuïts en 88 articles les mesures que es proposen des d’aquí.

El titol I POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE, s’hi disposa que les administracions públiques han d’incorporar la perspectiva de gènere amb la finalitat de fer visible el treball i la presència de les dones en la nostra societat.

A l’article 8 disposa que s’ha de garantir un ús no sexista del llenguatge i de la seva imatge amb correcció i un tractament igualitari en els continguts. Nosaltres, des de Podem Illes Balears, hem volgut amb la intenció d’anar més enllà, demanar que es contemplés la importància de reproduir una imatge plural, diversa i no estereotipada de les dones i els homes tal i com estableix la normativa vigent en matèria de publicitat.

També hem ampliat l’article 14 referent a les competències dels consells insulars, la importància d’elaborar la seva pròpia cartera de polítiques públiques una vegada traspassades competències. Podem ha proposat introduir la coordinació inter institucional; mapes de processos, de serveis, i de cobertura, perquè és una nova oportunitat per aclarir qui fa què, no solapar funcions i no deixar a ninguna sense cobertura.

A l’article 66 relatiu a la Prevenció on incorporem el treball específic amb els agressors com a mesura preventiva per evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violència masclista, tractant la problemàtica d’arrel, perquè les administracions públiques de les Illes Balears, dins les seves competències es coordinin per actuar de manera que permeti avançar cap a l’eradicació de la violència masclista.

Al títol III on les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries per assegurar al seu personal una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat incloent-se, a més a més, en els temaris dels processos de selecció per a l’accés a la funció pública.

Al títol IV es proposen mesures per promoure la igualtat en àrees d’intervenció de forma transversal dins l’educació al seu currículum, al seu material didàctic fins i tot als seus consells escolars, als que atorguen una formació. Sense oblidar-nos d’intervencions dins de la cultura i l’esport.

On també es fa referència a la igualtat laboral és en el sector tant públic com privat on s’inclouen incentius a la contractació de dones i ajuts específics per a la seva promoció empresarial. Les organitzacions empresarials i les sindicals han de garantir la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció i en les comissions negociadores dels convenis col·lectius.

Destacar també en el tema de la Salut on s’inclou un sistema sanitari que garanteixi l’accés a la interrupció voluntària dels embarassos no desitjats, d’acord amb la llei orgànica 2/2010, de 3 de març.