Podem i el Govern acordam uns Pressuposts amb els que governarem per a la gent al 2019

Aquests són uns pressuposts que suposen la primera passa per a la transformació de les Illes que volem aprofundir al 2019. Els pressuposts amb els que governarem al 2019. Amb aquest acord continuem la nostre senda de compliment dels Acords pel Canvi signats al 2015, i donem resposta a les necessitats més importants i urgents de la ciutadania de les Illes, en matèries vitals com educació, habitatge, renda social, energia o medi ambient, entre d’altres. L’equip de Govern haurà de comptar amb Podem per a qualsevol canvi que els alteri significativament. Així, acordem uns pressuposts de consens, demostrant que els governs progressistes s’entenen i gestionen millor, i sobretot, de cara a la gent.

Un dels acords que hem aconseguit és el de continuar amb el suport a l’educació 0-3, amb l’aportació de 6 milions d’euros en dotacions a aquesta partida, donant compliment a la moció aprovada al Parlament el passat mes de maig. A més, hem lograt mantenir el compromís d’incrementar el pressupost de la Conselleria d’Educació fins als 1.000 milions d’euros al 2019, mantenint l’augment continuat que s’ha fet des de l’inici de legislatura i responent a les demandes de la ‘marea verda’.

En matèria d’habitatge, podem estar orgullosos de començar a combatre l’emergència habitacional. Hem aconseguit que l’Institut Balear de l’Habitatge disposi l’any vinent d’una quantia de 4,5 milions d’euros, destinats a posar en marxa l’Oficina d’Habitatge Buit. D’aquests, mig milió anirà destinat a personal, i 4 per adquirir habitatge i posar-lo en règim de lloguer social per a qui més ho necessita, així com per posar al mercat habitatges buits dels grans tenidors. Posam així el dret a l’habitatge per davant de tot, com diu la Llei d’Habitatge.

L’acord entre Podem Illes Balears i el Govern també implica l’augment del pressupost de la Renda Social Garantida fins als 18 milions d’euros, amb el compromís per part del Govern que, si fos necessària una dotació addicional, s’augmentarà la partida fins que sigui suficient com per garantir la cobertura d’aquest dret a tots els seus beneficiaris.

Un altre dels temes importants que inclou l’acord pressupostari és el de l’energia, un sector estratègic pel qual es dotaran 2 milions d’euros per a invertir en energies renovables; concretament, en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis o espais públics. A més d’aquesta partida, hem acordat incloure una clàusula per tal que la convocatòria pública de compra d’energia al 2019 inclogui finançar aquestes plaques als edificis i espais del Govern.

En matèria de medi ambient, i com veníem reclamant des de Podem, s’ha inclós dins l’acord l’augment progressiu de places destinades a la inspecció i/o instrucció de possibles infraccions mediambientals, fins arrribar a 6 noves en 2 anys. També, en relació a la inspecció turística, s’ha acordat que el Govern millori l’eficiència proposant, si escau, canvis en la Llei de Turisme.

D’altra banda, també hem aconseguit el compromís que el cànon de sanejament d’aigües es destini íntegrament a política hidràulica que sigui competència del Govern. En aquest sentit, la dotació corresponent a sanejament i depuració d’aigües de la direcció general haurà de ser, com a mínim, de dues terceres parts dels ingressos pel cànon.

I, per últim, hem aconseguit la primera passa cap a la internalització d’IB3. Dins el full de ruta que s’estableix per a aquest procés, hem inclós una primera partida per al 2019 per incorporar 7 lingüistes a la plantilla de l’ens públic.