Podem presenta una proposta per a la transició energètica, l’autoconsum i l’eficiència energètica

Demà presentem una Proposició no de llei perquè el Govern balear faci passes per deixar de dependre dels recursos fòssils i de mètodes contaminants de producció d’energia, facilitar l’autoconsum i la posada en marxa d’un Pla de transició energètica que s’inclogui als pressuposts de 2017

Volem que la nostra comunitat autònoma pugui tenir més energia renovable i una aposta decidida per la cura del medi ambient perquè gairebé la meitat de l’energia que es produeix a les Illes es produeix cremant carbó i això a unes illes com les nostres és una aberració, ha dit el president del grup parlamentari, Alberto Jarabo en roda de premsa, acompanyat de la diputada Montse Seijas per presentar les iniciatives de Podem al ple de demà dimarts.

Els informes de la ONU calculen que a l’any 2050 la Terra tindrà una població de més de 9.000 milions de persones. Això, si continuem amb els nivells de contaminació actuals, ens enfrontarà a tota una sèrie de problemes d’una magnitud abans desconeguda, i provocarà escassetat de recursos naturals i tan essencials en el futur com l’aigua, ha explicat Jarabo.

Aquí a les Balears, per la nostra ubicació geogràfica, gaudim de 300 dies de sol a l’any. Cosa que faria molt més fàcil l’autoconsum elèctric. Malgrat això, segons dades provisionals de l’informe de Red Eléctrica de España del 16 de desembre de 2015, Balears obté gairebé la meitat de la seva energia de la crema de carbó, és a dir que mitjançant aquest mètode es produeixen 2119 Gwh de 4488 Gwh, que és la generació total d’energia produïda a les Balears. Mentrestant, només entre un 2% i un 3% de l’electricitat generada a Balears és d’origen renovable. Des de 2012 s’ha instal·lat un sol MW de capacitat de generació renovable mentre que, si el consum elèctric es manté constant entre ara i 2050, cada any se n’haurien d’instal·lar més d’un centenar per arribar a poder generar l’equivalent a la demanda elèctrica anual de Balears.

Pel que fa a la resta de vectors energètics, el transport per carretera és un dels principals sectors consumidors d’energia de les Illes, on observam una major dependència del vehicle privat que a altres comunitats autònomes o països del nostre entorn. Ara per ara, la penetració del vehicle elèctric és gairebé nul·la, per la qual cosa aquest sector depèn pràcticament en la seva totalitat de combustibles fòssils. Per tot això, les Illes tenen una dependència energètica exterior pràcticament del 100%.

En aquest sentit, si volem deixar de dependre dels recursos fòssils i de mètodes de producció d’energies altament contaminants a les nostres illes hem d’apostar per una banda per una facilitació de l’autoconsum, i per l’altra per un pla de transició energètica, de manera que les autoritats generin un pla d’eficiència energètica que canviï en la mesura de lo possible les instal·lacions dels edificis per a que el consum d’energia sigui menor. A més així aconseguiríem la creació de llocs de treball. Si bé, sabem que un Pla de Transició energètica ha de ser acompanyat pel govern de l’estat, des de la nostra comunitat autònoma podem començar a facilitar aquest camí.

La proposició no de llei que presenta Podem planteja les següents qüestions:

1. El Parlament de les Illes Balears insta al govern de les Illes Balears a una adopció progressiva d’energia 100% renovable en totes les dependències de l’administració Pública de les Illes Balears, en primer lloc mitjançant la compra d’energia certificada com a renovable, i progressivament incorporant-hi instal·lacions d’autoconsum renovable als edificis públics.

2. El Parlament es compromet a dur a terme una auditoria energètica de les seves dependències.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al govern de les Illes Balears a dur a terme un Pla de Transició energètica que es doti d’una partida pressupostària per als pressuposts de 2017 que permeti posar les bases per a una millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al govern de les Illes Balears a crear una oficina d’assessorament energètic, per tal d’assessorar a persones que volen generar la seva energia mitjançant l’autoconsum o que volen millorar l’eficiència energètica de la seva instal·lació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al govern de les Illes Balears a desenvolupar una estratègia que permeti que les Illes avancin cap a un model 100% renovable al mig termini, en consonància amb l’Acord de París.

6. El Parlament de les Illes Balears insta al govern d’Espanya a derogar els apartats del Real Decret 900/2015, de 9 d’octubre que obstaculitzen el desenvolupament de l’autoconsum elèctric, com ara la imposició de peatges per energia auto consumida o la impossibilitat de compartir instal·lacions d’autoconsum entre diferents consumidors.

6. Bis. El Parlament de les Illes Balears insta al govern d’Espanya a aprovar una Llei de mesures urgents de foment de l’autoconsum a nivell estatal.

7. El Parlament de les Illes Balears insta al govern d’Espanya a dur a terme una auditoria dels costos reals de cada tecnologia inclosa en el mix de generació energètica a tot el territori de l’Estat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta al govern d’Espanya a fer efectives les subhastes de retribució especial renovable per a sistemes extrapeninsulars previstes a l’Ordre IET/1459/2014 per tal d’afavorir la implantació de les renovables i reconèixer l’estalvi que suposen aquestes al conjunt del sistema elèctric.

9. El Parlament de les Illes Balears insta al govern d’Espanya a establir un full de ruta amb objectius concrets i quantificables per al compliment dels objectius de
l’Acord de París. Els països membres que formen part de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, en l’Acord de Paris del 12 de desembre de 2015, varen reconèixer la gravetat del problema del canvi climàtic i varen acordar adoptar mesures efectives per fer front a aquest problema, de forma que l’augment de la temperatura mitjana mundial es mantingui molt per sota dels 2oC amb respecte als nivells preindustrials.

Podem presenta una esmena perquè el govern confirmi que no hi haurà retallades en educació i sanitat per construir la Facultat de Medicina

Els diputats han explicat que a la proposta que presenta demà el PP (PNL) Podem proposarà una esmena determinant que es la impossibilitat de que hagi retallades per engegar la Facultat de Medicina. Podem demana al govern que es comprometi i confirmi que no hi haurà retallades en sanitat i educació, una qüestió que no assegura l’informe de la direcció general de pressuposts. També demanem un pla de viabilitat i que es conegui el conveni entre la UIB i les conselleries; ens continua mancant accedir a la documentació, assegura Jarabo.
“Tant a Educació com la Sanitat estan infrafinançades en aquesta comunitat, no hi ha doblers per engegar una nova inversió. Si no es creés aquesta facultat els doblers es podrien destinar a reduir les llistes d’espera i les ràtios per aula”, temes prioritaris per a Podem, explica Jarabo. A més el govern ha de complir amb el seu compromís de destinar el 30% de la millora de finançament en el sector educatiu, tal i com es va comprometre durant la negociació dels pressuposts amb l’Assemblea de docents i Podem.

La facultat de medicina contrasta amb el fet que hi hagi un forat de al menys 8 milions d’euros l’any al sector de la sanitat

Per a Montse Seijas, la facultat de medicina contrasta amb el fet que hi hagi un forat de al menys 8 milions d’euros l’any al sector de la sanitat. En la facturació de tercers, la conselleria de Sanitat assegura que ha augmentat 2 milions la facturació a tercers però les dades que té Podem és que des de maig fins a desembre de l’any passat més de 6 milions d’euros no s’han facturat i són doblers que no es poden recuperar. Diuen que no tenen doblers per solucionar-ho amb la inversió en mitjans informàtics que suposaria recuperar doblers per a les arques públiques.

Palmer, doni explicacions

Jarabo ha demanat explicacions a l’ex delegada del govern, Teresa Palmer, pel possible ús de recursos públics que el personal que estava al seu càrrec ha pogut emprar “de forma poc adient”. “Ens pareix curiós que després que l’ex batle Mateu Isern no continués com candidat del PP al Congrés davant d’una possible relació amb el cas de la policia de Palma, es curiós que la nova candidata es pugui veure envoltada en un cas de malversació de recursos públics”.

Bou de Fornalutx

“Si hi ha un compromís ferm per part del PSIB de què s’ha d’evitar el maltractament animal que s’ha defensat al Parlament, s’ha de ser ferm amb la resta de socis”, ha dit Jarabo.
Podem tampoc no entendria que el PSIB votés a favor de la proposta de llei del PP sobre la moratòria del clavegueram. “Esperam que els socialistes reaccionin i se n’adonin de què el que proposa Més i Podem dona suport és no continuar amb certes il·legalitats que haurien de formar part del passat d’aquesta comunitat”.