18 de octubre

Podem votarà a favor del sostre de despesa després d’aconseguir un augment substancial per a Educació

Podem Illes Balears votarà a favor del sostre de despesa en el Ple d’aquest dimarts després de que el Govern hagi acceptat un augment substancial de l’import assignat en l’àmbit d’Educació en termes plurianuals que es concretarà en el 2017.

En aquest sentit, s’augmentaran partides que prioritzin preferentment els objectius de disminuir ràtios, recursos per l’atenció a la diversitat, millorar el mobiliari escolar, construir infraestructures educatives, ampliar la oferta formativa de Formació Professional, obtenir nous equipaments per aquesta formació i actualitzar els que hi ha, reduir el nombre de barracons amb l’objectiu d’acabar amb ells, i dotar de més capacitat de gestió a l’IBISEC per tal d’accelerar el canvi a l’àmbit educatiu.

També es mantindrà, tal i com vam demanar, la Comissió de Seguiment de la creació i desenvolupament de la Facultat de Medicina així com l’existència d’una partida econòmica destinada a la pobresa farmacèutica dintre dels pressupostos del 2017, que serà pactada durant el procés de negociació de les esmenes parcials de pressupost.

A més, s’activarà la posada en marxa de la Comissió de seguiment d’execució pressupostària amb el compromís del Govern d’informar de les modificacions de crèdit que s’hagin dut a terme i de les que es duran a terme en el futur i que puguin afectar Acords pel Canvi. Podem estudiarà la via per la hi hagi un control parlamentari i democràtic sobre els canvis de pressupost.

D’altra banda, també s’ha acceptat que, transcorregut un any de l’aplicació de l’Impost de Turisme Sostenible, es valoraran tots els aspectes d’aquest impost i es contemplarà la seva modificació. Recordem que des de Podem volem augmentar l’import d’aquest impost i que el seu càlcul es dirimeixi per estimació directa.

Recordem que aquestes condicions van ser establertes i votades pel Consell Ciutadà Autonòmic el passat dijous.