PODEM SIGNAM EL PACTE PER A L’EQUITAT EN L’EDUCACIÓ 0-3

Mae de la Concha, secretària general de Podem i candidata al Senat per Menorca; acompanyada de Laura Camargo, portaveu de la Comissió d’Educació i responsable de l’Àrea d’Educació de Podem; Alberto Jarabo, portaveu parlamentari i candidat a la batlia de Palma i Antonia Martín, regidora de Sanitat i Consum i número 2 a les llistes autonòmiques, ha signat el document del Pacte per l’Equitat a l’educació 0-3 que s’ha presentat avui horabaixa al Parlament balear, juntament amb la resta de partits del Pacte que conformen els Acords pel Canvi. Lamentam que PP, Ciutadans i El Pi no l’hagin signat i demostrin així que no tenen un compromís amb l’educació 0-3.

 Mae de la Concha, secretària general de Podem i candidata al Senat per Menorca, ha considerat imprescindible donar suport als objectius del Pacte ‘perquè l’educació de 0 a 3 és la base de l’equitat; els infants que de 0 a 3 no han tingut estimulació emocional, intel·lectual, qualitat de vida i alimentació adequada parteixen amb un desavantatge que mai podran recuperar. A més, l’atenció primerenca i la detecció de qualsevol problema es dóna en aquesta etapa. És la base i el principal’.

Laura Camargo, portaveu de la Comissió d’Educació i responsable de l’Àrea d’Educació de Podem, s’ha mostrat sorpresa que PP, Ciutadans i El Pi no hagin signat l’acord ‘perquè durant aquesta legislatura hem arribat a consensos insòlits al Parlament entre totes les forces de la cambra en educació 0-3 anys’. Per a la diputada ‘no han acabat d’entendre bé que aquest és un pacte que proposa la societat civil que sempre va a la capdavantera dels grups polítics al Parlament i que els polítics representants de la ciutadania senzillament el signam. Podem hem assumit la proposta que se’ns fa de la societat civil organitzada en matèria de 0-3 per assolir compromisos que no siguin només els d’aquesta legislatura sinó que vagin més enllà’.

El Pacte per l’Equitat a l’educació 0-3 ha estat proposat pel Col·lectiu 0-3 Menorca, les assemblees 0-3 de Mallorca, Eivissa i Formentera, Unicef, la Confederació d’Associacions de Famílies d’Alumnes i la Federació d’Escoles Infantils de PIME de Balears.  El document destaca l’interès superior de l’infant; la necessària cooperació entre administracions; un compromís pressupostari en les mesures que es posin en marxa en aquesta etapa; així com dotar d’estabilitat i continuïtat en les polítiques educatives i socials per als infants de 0 a 3 anys i el seguiment d’aquestes. El Pacte remarca la necessitat que sigui una etapa equitativa en la convocatòria d’ajuts de menjador i d’escolarització que afavoreixi les famílies més vulnerables; que promogui la creació de places per arribar a una oferta mínima del 37,5% a tots els municipis balears el 2021 que és la mitjana estatal i que sigui del 60% el 2029; la modificació del decret 131 a tal fi; l’opció de reconversió de les guarderies a centres de primer cicle d’educació infantil; l’increment dels recursos humans dels EAPs; augmentar a 6000€/unitat; incrementar un 5% l’aportació a les administracions locals fins al 33,3% dels costos de funcionament l’any 2027; impulsar la participació activa de les famílies; així com que el govern de l’estat aporti una quantitat estable per aquesta etapa, entre altres demandes.

L’educació 0-3 per a Podem és prioritària; una etapa vital per constituir la base de l’equitat o la desigualtat que comença en la primera infància. Podem hem deixat clar que per a nosaltres aquest període 0-3 ha de ser considerat i planificat com etapa educativa-formativa bàsica per al desenvolupament de l’individu i no com a període merament assistencial. Gràcies a nosaltres, hem aconseguit que als pressuposts d’aquests 2019 es dupliquin les inversions en educació 0-3 anys respecte de l’any anterior; de poc més de 2 milions d’euros hem acordat amb el govern que fos de 6 milions d’euros dedicats a l’etapa 0-3. Això suposa més places públiques, més igualtat per als infants per estudiar, i més equitat i més combativitat contra l’abandonament educatiu. D’aquesta manera es compleix la moció que es va aprovar al Parlament al mes de maig i que Podem vàrem impulsar. Hem aconseguit incrementar el nombre d’ajudes menjador, les ajudes per a l’escolarització, l’ampliació dels equips d’atenció primerenca i la creació de noves places, que hem aprovat als pressuposts d’enguany, així com l’obertura al proper curs de l’escoleta de Can Nebot a Eivissa, una reclamació històrica per a l’illa que pateix d’una mancança greu d’escoletes públiques.

Amb la nostra empenta, hem aconseguit enguany augmentar a 1.000 milions d’euros la inversió als pressuposts destinada a educació en aquesta comunitat autònoma, mantenint l’augment continuat que s’ha fet des de l’inici de legislatura i responent a les demandes de la ‘marea verda’.

Sense oblidar que Unides Podem treballam per a què l’escola a l’etapa 0-3 anys sigui gratuïta per a tothom.

Podem volem que 0-3 sigui una etapa equitativa, gratuïta i universal i que arribi al manco a la mitjana estatal; a Balears l’oferta és del 35%, mentre que la mitjana estatal és del 37,5%.

Mae de la Concha, secretària general de Podem i candidata al Senat per Menorca, subscriu el document del Pacte per a l’Equitat en l’educació 0-3