Preguntem a la Secretaria General d’assumptes Iberoamericans la relació dels espais d’integració regional per a mantenir els diferents espais

La senadora d’Units Podem, Margalida Quetglas, ha demanat aquest dijous a la secretaria General d’Iberoamericans durant la seva comparecència a la Comissió d’Assumptes iberoamericans quina seria la relació entre els diferents espais d’integració regional per a poder mantenir i respectar els diferents espais perquè no poguessin produir-se pugnes de poder.

“La Secretaria General d’assumptes iberoamericans (SEGIB) és un espai privilegiat per a la construcció de ponts, solidaritat entre Amèrica Llatina i la península Ibèrica, a Amèrica llatina la integració regional de les dues darreres dècades s’ha consolidat amb èxit com per exemple amb UNASUR, CELAC o MERCOSUR” ha afirmat la Senadora al temps que ha demanat quina seria la relació entre els diferents espais d’integració regional per a poder mantenir i respectar els diferents espais.

Cal assenyalar que la SEGIB és un espai que coordina tant els interessos de Portugal i Espanya com els interessos dels diferents països llatinoamericans i, malgrat ser molt important la col·laboració i la cooperació entre dues regions tan dependents i relacionades com la península i el continent americà, hi ha una amenaça que la SEGIB -per la influència d’Espanya i els seus interessos- pogués adoptar posicionaments que responguin a interessos privats del gran capital espanyol i que això xoqués amb els principis de la integració Llatinoamericana dels dos últims decennis -que es basa en el respecte a la sobirania entre els països i en la defensa de polítiques progressistes-.

En aquest sentit, la pregunta anava destinada a veure quin tipus de relació volia establir la SEGIB perquè no poguessin produir-se pugnes de poder, tot dirigit sota un prisma en que les diferents estructures d‘integració regional col·laborin i puguin reforçar-se (i no limitar-se) entre si.