Presentem al Congrés una PNL sobre la manca de personal a l’aeroport de Menorca

La diputada de Podem Illes Balears al Congrés, Mae de la Concha, ha presentat aquest dimecres una PNL sobre la manca de personal a l’aeroport de Menorca i que seguirà endavant després de que es votés a favor durant la Comissió de Foment a la cambra baixa.

De la Concha ha explicat que Menorca només disposa d’un únic aeroport que fa que pràcticament sigui l’única connexió amb les altres illes, amb la península o amb la resta d’Europa i ha recordat que els menorquins no disposen ni d’autopista, ni d’AVE, ni tren.

El fet de d’haver de dependre d’un avió per a moure’s “és vital”, ha recordat la diputada i és necessari que tingui un funcionament segur i raonable. De la Concha, ha afegit que la plantilla actual és un 12% inferior a la de l’any 2012, i que no s’estan cobrir jubilacions ni trasllats i que no és té en compte l’augment del 20% de turistes que arriben a l’illa.

Per aquest motiu, la diputada ha explicat que davant les característiques específiques de l’aeroport de Menorca, únic aeroport estacional de la xarxa estatal, el Congrés dels Diputats insta el Govern a abordar les necessitats del personal d’AENA, SA i Aeroports Espanyols i Navegació Aèria a la seva xarxa d’aeroports a tot Espanya i en particular a l’aeroport de Menorca i a que iniciï un període de negociació amb la RLT per tal d’assegurar una plantilla mínima durant l’època d’estiu, en funció de trànsit aeri i com a referència l’existent en l’any 2012. Aquesta negociació ha de finalitzar abans de l’estiu de 2017.

A més, insta a introduir les millores de personal necessàries en els aeroports insulars per millorar la competitivitat i garantir la mobilitat dels seus ciutadans, davant les seves característiques específiques.

Cal assenyalar que la proposta va sortir endavant amb 19 vots a favor, 14 en contra i 4 abstencions.

Podeu trobar la interenció de Mae de la Concha en aquest enllaç.