Proposem que es fiscalitzin les despeses de les dietes dels diputats i dels alts càrrecs del Govern

El Grup Parlamentari Unidas Podemos hem registrat aquest dilluns un escrit a la Mesa del Parlament per a que els diputats i diputades de la cambra justifiquin les seves despeses en dietes

La formació també presentarem demà al Ple una esmena ‘in voce’ demanant que aquesta justificació també es faci als alts càrrecs del Govern

Unidas Podemos hem presentat un escrit a la Mesa instant al Parlament a que es fiscalitzin les despeses de les dietes dels diputats i diputades de la cambra que fins ara estan exemptes de justificació, obeint així el mandat del Consell Ciutadà Autonòmic de Podemos Illes Balears.

En aquest sentit, el portaveu del Grup Parlamentari, Alejandro López, ha assenyalat que “creiem que s’ha de justificar que realment aquests diners s’estigui gastant. Per això demanem que hi hagi un control i que la justificació quedi plasmada”.

A més, López ha explicat durant la roda de premsa al Parlament, prèvia al Ple del Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 que, a la nostra formació “ens hagués agradat parlar més dels Pressupostos i de les iniciatives que han tirat endavant”.

“A causa de la polèmica suscitada els darrers dies, el Grup Parlamentari Unidas Podemos presentarà una transacció ‘in voce’ a l’esmena de Més per Menorca”, ha explicat el diputat a temps que ha lamentat que s’hagin “mesclat” diverses qüestions entre si tot i anar enllaçades “però que no són el mateix”.

En aquest sentit, el diputat ha explicat quant al debat sorgit per la quantia, que des de la formació s’ha dit que s’ha d’abordar i que això ve d’un context on “aquests pressupostos són els pressupostos més socials i que s’han fet certs ajustaments i s’han fet amb responsabilitat. Quan surt a l’opinió pública aquest debat de la quantitat és normal que una indemnització normalitzada durant tants d’anys es debati”.

Per això ha dit el diputat que “a Podemos, com en tots els llocs, la realitat és dinàmica i davant una qüestió es torna a debatre, un tema que a l’anterior legislatura i any rere any es votava i s’acceptava per part de tots els partits, inclosos els partits que ara estan a l’oposició. El que ha passat ara és que el nostre Consell de Coordinació ha debatut i ha acordat la següent proposta”:

“Que la compensació es rebaixi dels 22.000 euros anuals actuals fins a 12.000 euros anuals, rebaixant-se així en 10.000 euros anuals en total”. “Si realment volem que vengui gent que no sigui de Mallorca i que volem que aporti el seu coneixement i experiència, el que no hem de fer és que tinguin un perjudici respecte al qual ja té aquí una residència. Això és l’essència de la Llei, que ve a dir que si algú ve de fora però és temporal i ha de seguir mantenint l’habitatge, se li respecta”, ha afegit López.

Tal com vam expressar la formació ahir en un comunicat, aquesta mesura s’aplicarà als càrrecs de Podemos, independentment de si s’aprova o no la transacció ‘in voce’, i la diferència anirà destinada a entitats socials de les Illes Balears.

A més, es redactarà la iniciativa pertinent si no s’accepta la transacció proposada al punt inicial, en la qual s’instarà a la modificació d’aquest punt de la Llei de Pressuposts.

També, ha explicat el diputat, “que tota despesa estigui subordinada a justificació per part dels que perceben aquesta compensació, i al control per part del Govern per tal que s’expliqui de forma clara el destí de la compensació i que s’aporti la documentació justificant corresponent”.

A més, ha recordat, que es va establir que “en tot cas, es tracti d’una compensació amb caràcter universal per a tota persona que no estigui empadronada a Mallorca i continuï mantenint la residència oficial a un altre territori, ja que es justifica pel doble esforç que s’ha de fer en matèria d’habitatge”. En aquest cas, el portaveu ha indicat que “quan es legisla s’ha de fer pensant en tot el món, i que quan parlem de permetre que el Govern se nodreixi d’experts i tècnics no volem posar un límit en sí, sinó que sigui acord a tota necessitat i sigui de forma universal si vius fora de Mallorca i s’apliqui exactament igual a si ets d’una altra Comunitat Autònoma. No només cenyir-ho a un àmbit, perquè si no només fomentem en nodrir-nos d’experts i tècnics de Balears, i creiem que hem de mantenir-ho com es va pensar que es que es busquin experts i tècnics en general pel seu currículum i per la seva valia”.

D’altra banda, López ha esmentat que “volem aclarir primer de tot un tema, i és el fet que només es parli del fet que aquesta indemnització només la cobrin 6 persones, la qual cosa no és així. Tots sabeu que actualment estan cobrant aquesta indemnització 15 membres del Govern i que només s’està centrant en 6 persones anomenades per Podemos. Entenem que quan s’aborden aquests tipus de temes, s’ha de parlar del total i no d’una part. “Recordem que a l’anterior legislatura hi havia 20 als càrrecs que rebien aquesta indemnització i que, a més ve reflectida als Pressupostos i s’ha anat votant any rere any”, ha indicat López.

En aquest sentit, el diputat, amb relació al motiu del perquè es perceben aquestes indemnitzacions, ha destacat que “quan un Govern ha de nomenar uns assessors o quadres tècnics, com és normal cerca els perfils més preparats. Què passa quan els perfils es troben fora de la seu governamental, és a dir, del lloc on està aquesta seu governamental?, doncs la persona que arriba té aquest increment perquè ve de forma temporal, ja que la persona que arriba, ha de mantenir el seu habitatge de forma habitual a la qual ja estava, al mateix temps que la d’aquí, perquè és una cosa temporal, ja que s’entén que venen aquí a desenvolupar un servei com a tècnics per a un Govern o per a qualsevol altra institució i quan acaben, han de poder seguir tenint la seva vida després del seu nomenament”.

“La Llei és molt clara en aquest sentit”, ha asseverat López, qui ha indicat que “si en el moment en el qual es nomena a un alt càrrec, a un tècnic o assessor, viu fora de Mallorca, el que passa és que pot sol·licitar aquesta indemnització per tal de compensar el que suposa el fet d’haver de seguir mantenint el seu habitatge i la seva vida feta allà, per la feina temporal que han de fer”.

López ha insistit que “aquest fet s’ha comprès així des de fa molts d’anys, igual que es va comprendre que havia de ser de caràcter universal, ja que parlem de tècnics i experts, i no hi ha un límit de frontera en si”.

Sobre l’esmena de Més, el diputat ha recordar que “no posa en qüestió si hi ha control o si ha de ser aquesta quantitat o menys”. “El que posa en qüestió és qui rep o deixa de percebre depenent del lloc on resideixen abans, fet que posa límits on cerques o no tècnics o experts que faran feina per el Govern i faran un servei per al Govern i que al final és el que compta, que facin una bona feina i que es vegi reflectit en aquesta Comunitat Autònoma”.