12 de juny General

Qui estima aquesta terra, no la destrueix

La llei de Camins que ve del Consell de Mallorca fa una passa més per a la seva aprovació avui al Parlament. La consellera de medi ambient, Sandra Espeja, l’ha defensada així com el diputat Carlos Saura.

Aquesta llei que avui ve el Consell de Mallorca a presentar-vos és en definitiva un cant d’amor i d’estima a l’illa de Mallorca. És la llei per enamorar a totes les illenques i tots els illencs de la seva terra, de la seva roqueta, ha dit en el seu discurs el diputat Carlos Saura. Per primera vegada, a més, ha explicat la consellera Sandra Espeja, es regulen les rutes senderistes amb aquesta llei; la diversificació i creació d’aquestes fomentarà la diversificació de la nostra economia que tant defensam. La llei habilita recuperar dos camins ferroviaris de gran valor patrimonial i destaca també els Catàlegs de Camins i el seu desenvolupament per part dels consistoris. “Els camins públics són de totes i tots, recuperarem camins usurpats per particulars”, ha dit Espeja. La funció dels catàlegs és donar informació i oferir un control dels camins públics. La llei detalla com s’han d’elaborar. També contempla la seva modificació en cas que s’hagin d’incloure nous camins; que un camí no sigui al catàleg no vol dir que no sigui públic. La titularitat de la majoria de camins públics és municipal i la competència d’aprovar un catàleg de camins municipal és del Ple de cada consistori. Tot i així, des del Consell de Mallorca des de fa 30 anys hem ajudat als ajuntaments a elaborar els seus catàlegs, ha explicat la consellera.

Aquí comença un nou contracte entre les institucions Consell i Ajuntaments amb llurs veïns i veïnes. ‘És un pacte de defensa de la terra i d’allò que és públic. Com hem vist cap reixat, cap tanca ha protegit la nostra terra de la gran destrucció que ha operat la depredació del medi ambient’, hem lamentat.

Reixats i tanques i la consegüent privatització dels espais públics del nostre entorn natural no ha evitat que l’especulació i l’abandonament del territori hagin suposat la degradació i en certs casos la depredació de la nostra terra.

Per això, damunt del pacte dels reixats i les tanques, està aquest nou pacte que vinc aquí a esbrinar, els defensors i defensores de la terra són qui estimam, gaudint aquestes serres i valls que composen aquest petit paradís de la Mediterrània. Saura ha destacat també el règim sancionador que inclou la llei que no té caràcer recaptatori sinó que vol preservar l’entorn ja que s’haurà de restituir i rescabalar els danys i perjudicis que l’actuació hagi pogut ocasionar, ha insistit, i que la sanció més greu pot arribar als 60.000 euros.

Gaudir camins i rutes és també defensar la terra, és recuperar allò que mai se’ns havia d’haver privatitzat que són els camins i les rutes que durant segles i segles van recórrer els pagesos i pageses de la nostra illa.