Reconeixem per llei les entitats d’acció social

Amb el consens de tots els grups al Parlament, aprovam la llei que és el compromís per part de les administracions envers el tercer sector social i dona protagonisme i prioritat a les entitats que històricament han demostrat la seva voluntat per atendre les necessitats socials del moment. La diputada Marta Maicas ha defensat la llei al ple d’avui.

El primer de tot és donar el valor que els correspon a les entitats del tercer sector socials mitjançant el seu reconeixement enfront de la incursió de noves iniciatives empresarials privades en aquest àmbit que no només precaritzaven les condicions laborals dels treballadors sinó el servei al mateix temps, ha dit la diputada Marta Maicas durant la seva intervenció. Per tant considerem un avanç contenir la irrupció d’empreses privades alienes al sector en la prestació d’aquests serveis limitant la fórmula de concurs públic per a l’adjudicació de serveis socials, amb el propòsit que només puguin participar societats no lucratives. Maicas ha agraït els representants de les entitats, que són els protagonistes de la llei, la seva presència avui al ple.

Aquesta llei exigeix que les Entitats del Tercer Sector Social han de ser entitats sense ànim de lucre, orientades a solucionar els problemes de les persones i col·lectius que atenen, a defensar els seus drets, a més d’estimular la participació i el diàleg democràtic en el si de les seves organitzacions.

D’aquesta manera les entitats reconegudes i censades per aquesta llei tindran un estatus rellevant a l’hora de col·laborar amb l’administració pública.

Un altre objecte d’aquesta llei és adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes mitjançant la formalització d’aquesta col·laboració a través de concerts i convenis. Al mateix temps que regularà la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del tercer sector social en la provisió i finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del tercer sector social.

Impulsar la cooperació i col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials és un altre dels objectius d’aquesta llei i que trobem necessari per contribuir a enfortir la capacitat del Tercer Sector d’Acció Social i atendre els seus col·lectius d’una manera més eficient i responsable.

I per això, per aconseguir una major eficàcia i una major atenció s’inclourà en aquest àmbit:
– les empreses d’inserció social i laboral.
– les cooperatives d’acció social sense afany de lucre.
-i els centres especials d’ocupació sense afany de lucre d’imprescindibilitat social, i que es consagren exclusivament en objectiu i finalitat a la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

També destacam l’article 16 sobre Obligacions de les organitzacions del Tercer Sector Social de Balears que col·laborin amb les administracions públiques balears, entre els quals cal destacar dels 14 punts, el de garantir unes condicions laborals dignes al personal remunerat, complint els convenis col·lectius de referència, així com unes condicions adequades al personal voluntari, d’acord amb la legislació del voluntariat. O el de considerar i avaluar l’impacte de la seva activitat, des de la triple perspectiva social, ambiental i econòmica; la perspectiva de gènere i, en darrer terme, sobre els drets i oportunitats de les persones destinatàries últimes. D’aquesta manera l’incompliment de les obligacions podrà donar lloc a la rescissió de la cooperació i col·laboració amb les administracions públiques balears .

I per acabar, la llei recull una modificació de la Llei de subvencions per tal d’establir el pagament anticipat a les entitats considerades com a entitat del Tercer Sector Social, per tal d’agilitzar el pagament a aquestes entitats que depenen econòmicament per poder continuar amb la seva gran tasca social.

Aquesta llei és el compromís per part de les administracions envers el tercer sector social i a donar protagonisme i prioritat a les entitats que històricament han demostrat la seva voluntat per atendre les necessitats socials del moment, ha destacat Maicas, qui ha agraït la gran participació i la bona voluntat per part de tots els grups parlamentaris en la redacció i aprovació d’aquesta llei.