Registram una PNL per instar la nul·litat de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) recollint les reivindicacions dels afectats

Podem registra una Proposició No de Llei (PNL) al parlament balear conjuntament amb la Plataforma d’Afectats per la Clàusula IRPH per instar la nul·litat de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), un element abusiu i que estan generant desnonaments, afectant a més de 1,3 milions  d’hipoteques de les quals 40.500 estan a Balears.

La diputada de Podem, Marta Maicas, acompanyada de Norka López i Estefanía Castaño, ambdues membres de la Plataforma d’Afectats per la Clàusula IRPH, han registrat aquest dilluns al registre del Parlament aquesta PNL que pretén denunciar un altre més dels abusos que cometen els bancs contra els confiats ciutadans i que ha estat presentada gràcies a la petició dels afectats.

Cal assenyalar que aquesta PNL ha estat consensuada de forma íntegra amb els afectats i es van tenir en consideració totes les seves aportacions. A més, la Plataforma d’Afectats per la Clàusula IRPH es va coordinar amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mallorca, que lis van fer arribar les seves aportacions.

En aquest sentit Maicas ha assegurat que aquests índexs son “totalment mancats de transparència en el seu càlcul, i així ho diem i definim en la proposició no de llei que acabem de registrar, que a més són manipulables per les entitats bancàries”.

La diputada, a més, ha recordat que “no ho diem nosaltres, ho diu la UE que ja el 2009 va instar el govern Espanyol a suprimir-los. Dos anys després una ordre ministerial suprimia dos d’aquests índexs l’IRPH-Caixes i l’IRPH-bancs, quedant l’IRPH-entitats, com a substitutiu d’aquestes altres dues”.

img_2016-09-12-113404El fet d’entendre com es fa el càlcul “és difícil d’explicar”, però “no pel càlcul en si, ja que és un càlcul simple, de fet, tan simple que ho fa injust, sinó perquè es fa remetent, per part de les entitats, una sèrie de dades al banc d’Espanya per fer la mitjana”, ha explicat Maicas.

Al respecte, ha destacat que “el que no saben explicar-nos són quines dades són les que envien”, és més, ha emfatitzat, “davant d’una pregunta al Banc d’Espanya en un dels procediments judicials que s’han dut a terme, la seva contestació va ser que no tenia aquesta informació”.

Cal recordar que són més de 40 les sentències dictades per jutjats del Mercantil declarant l’IRPH nul per abusiu, i condemnant a les entitats bancàries a retornar les quantitats cobrades per l’aplicació d’aquest índex. Aquests índex, al principi es van vendre com uns índexs molt més estables que el conegut com Euríbor, fent que molts clients acceptessin «sense més». Els índexs IRPH van créixer molt per sobre de l’Euríbor fent que els afectats paguin una mitjana de 300 euros de més cada mes per la seva hipoteca. Motiu pel qual moltes d’aquestes hipoteques han estat impossibles de ser assumides per moltes famílies i han acabat en desnonaments.

Maicas ha assegurat que “aquest abús s’ha sostingut en el temps per culpa del suport exprés a l’IRPH dels partits que han estat governant” i per tant, considera “que tenen part de responsabilitat”. “Els nostres governs han tingut l’oportunitat de derogar aquest índex abusiu, i fins i tot obligar els bancs a la devolució de tots els interessos cobrats. No obstant això hi ha famílies que estan sent desnonades per aquest motiu a dia d’avui”, ha afirmat.

Per la seva banda, Norka López, membre de la plataforma d’afectats per la clàusula IRPH, ha destacat que aquesta PNL servirà també per a “visibilitzar la problemàtica”. “La majoria d’afectats ens vam adonar que ens afectava l’IRPH quan va començar la crisi i vam veure com les nostres hipoteques no baixaven mentre si ho feia l’euríbor”, ha assegurat.

Així mateix, ha esmentat que “al 2008 es van registrar uns dels cims més alts d’aquest índex, arribant a pagar un 5,6% d’interessos. Ara mateix es troba per damunt del 2% quan l’euríbor està a 0”.

photo_2016-09-12_12-34-10D’altra banda, ha explicat que la situació que es viu és molt difícil ja que “els bancs no negocien fàcilment. És una clàusula que està allà i el banc no es mourà al respecte”. “És un índex que no és transparent ja que no informem al Banc d’Espanya, es més, el Banc d’Espanya ha reconegut judicialment que no n’estan assabentats de com s’elabora aquest índex”, ha afegit López al temps que ha explicat que “quan va sortir la sentència al 2013 que eliminava la clàusula del sòl de les hipoteques, no baixen les hipoteques per l’IRPH, perquè els bancs es van assegurar que l’IRPH cobrís també aquest tipus de sòl, i per tant, no van baixar”.

Per a Estefanía Castaño, aquest índex “odiós i criminal” ha provocat que molta gent no pugui fer front als pagaments i per tant, ha perdut la seva casa i ha estat desnonada. “Hem realitzat un rescat bancari de 38.000 milions d’euros i a més, amb aquesta clàusula, se’ls està pagant un extra pagant a l’any quasi la meitat del sou d’un treballador que guanya el salari mínim”. “Aquesta fal·làcia ha provocat la ruïna de milers de famílies”, ha emfatitzat al temps que ha explicat que a vegades les famílies no poden fer front als pagaments i els suposa una sanció per part dels bancs.

Cal destacar que aquesta PNL ha estat presentada pel grup Podem en diferents parlaments i ajuntaments perquè els poders polítics prenguin partit en favor de la ciutadania, es demana la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per a la derogació immediata de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris com a tipus oficial de referència per préstecs hipotecaris, així com a eliminar la mitjana aritmètica que va afegir diferencials a les hipoteques que no ho contemplaven o directament va ser modificat els diferencials que havien estat establerts a la signatura de les hipoteques.

Qualsevol reforma en aquest sentit ha de contemplar també les hipoteques que, de forma arbitrària, alguns bancs han deixat ancorades a l’últim IRPH Caixes, Bancs o CECA, que és una associació bancària que es compromet a difondre, defensar i representar els interessos de les entitats adherides, que en l’actualitat l’integren a 47 caixes d’estalvis del país, publicats abans de la seva desaparició.

A més a més, s’insta al Govern de les Illes Balears a declarar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu i, per tant, nul. En conseqüència, les entitats hauran de tornar l’import cobrat en concepte d’interessos de les hipoteques afectades, bé en forma d’amortització anticipada del capital pendent d’amortitzar en les hipoteques vives, o bé en efectiu quan el capital pendent d’amortitzar sigui inferior als interessos cobrats fins a la data per efecte de l’IRPH.

D’altra banda, es demana al Govern què manifesti el seu rebuig a les pràctiques de les entitats bancàries que continuen aplicant aquest índex prioritzant les operacions amb entitats bancàries que no apliquin aquest índex per operar i l’instam a posar en marxa tots els mitjans al seu abast per a la defensa dels ciutadans i ciutadanes afectades.

Per altra banda, insta al Govern Central que insti a les autoritats i institucions europees perquè el nou Reglament Europeu sobre índex de referència que actualment està en fase de negociació sigui aplicable també als tipus de referència que, com el IRPH, són elaborats per Bancs Centrals.

A més  la seva substitució per un índex just i no superior a l’Euríbor més un punt. A més, es reivindica la devolució de tot el robat mitjançant qualsevol varietat de IRPH per part de totes les entitats bancàries a totes les persones afectades durant tota la vida de les seves hipoteques, sense necessitat d’acudir als tribunal