24 de juny

Resultats votació Assemblea Ciutadana #‎AcordspelCanvi