7 de junio

SOBRE LES AVALUACIONS LOMCE I LES RÀTIOS

Des de Podem Illes Balears volem celebrar que el passat dijous dia 26 de maig a la Comissió d’Educació, Cultura i Esports del Parlament s’hagi aprovat, gràcies a l’acceptació de les esmenes presentades per Podem i Més per Menorca, una Proposició no de Llei aprovada amb els vots de tots els grups parlamentaris a excepció del PP, relativa a la paralització de les revàlides LOMCE de 3r i 6è. En aquesta PNL també es van afegir les esmenes que instaven no tan sols al Govern de l’Estat sinó al Govern de les Illes, a aturar el desplegament de la LOMCE tenint en compte les reiterades demandes de la comunitat educativa. Hem d’estar contentes, per tant, perquè el compromís dels Acords pel Canvi i, sobretot, les demandes de la comunitat educativa, siguin escoltades i seguides.

Malgrat que una PNL és només una declaració d’intencions polítiques sense caràcter vinculant, des de Podem pensem que la primera passa per desenvolupar polítiques transformadores en l’àmbit de l’educació és mantenir una postura coherent en la qual els fets i les declaracions de caràcter polític parlamentari vagin en la mateixa direcció.

Ara volem veure efectivament com la declaració d’intencions polítiques d’aquesta PNL es transforma en una realitat i la LOMCE, llei segregadora, elitista i agreujadora de les desigualtats, no es fa efectiva en els nostres centres escolars.

Parlar d’educació avui és parlar de LOMCE i parlar també de les ràtios. Per aconseguir una educació pública de qualitat cal que baixi el nombre d’alumnat per aula. Les retallades i la LOMCE han empitjorat aquesta situació.

Segons el Ministeri d’Educació el curs escolar 2016-2017 la ràtio de primària serà d’un màxim de 25 alumnat per classe, 30 per a secundària i 35 per a batxillerat. L’acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic signat pel Conseller d’educació i Universitat i els sindicats STEI i FECCOO diu que la conselleria es compromet que tots els grups dels nivells tenguin aquestes ràtios màximes: 20 4t d’educació infantil, 25 primària, 30 ESO i FP i 35 Batxillerat.

Des de Podem Illes Balears vetllarem perquè aquest nombre màxim d’alumnat per aula es mantengui, perquè aquesta baixada de ràtios vagi acompanyada d’un increment de recursos humans i d’infrastructures i lluitarem perquè hi hagi el pressupost necessari per poder baixar les ràtios encara més, per arribar d’aquesta manera a unes condicions òptimes per a l’aprenentatge. Demanam que la LOMCE no serveixi d’excusa per augmentar aquestes ràtios.

Desitjam que la Conselleria d’Educació posi els recursos necessaris, aquest curs que començarà, perquè el sistema educatiu sigui d’una vegada per totes equitatiu. No tot l’alumnat és igual, ni tots els centres són iguals, per això, cal assignar més recursos a qui més recursos necessiti, no volem guetos, volem una educació pública per a tothom que no sigui excloent i que garanteixi la igualtat d’oportunitats. Tot això serà possible atenent les demandes de la comunitat educativa que és la que millor coneix la seva realitat.