Unidas Podemos demana al Govern central pel traspàs de competències de gestió del litoral

Antònia Jover ha presentat al Congrés dels diputats una pregunta escrita sobre el traspàs, funcions i terminis de les competències a la Comunitat Autònoma

La diputada d’Unidas Podemos al Congrés dels diputats, Antònia Jover ha registrat aquest dilluns una pregunta dirigida al Govern central, sobre la inoperància de la Demarcació de costes de Balears i relativa al traspàs de competències a la Comunitat Autònoma.

En aquest sentit, Jover, ha demanat “Quina és la previsió per a iniciar el traspàs de les competències de gestió del litoral a la Comunitat Autònoma?” i “Quins serveis i funcions està previst que siguin objectes de traspàs i en quins terminis?”

La diputada d’Unidas Podemos per Balears, en la seva exposició de motius, ha destacat la Llei de Costes redactada l’any 1988 pel Partit Socialista i ha remarcat que enfront de la degradació del litoral espanyol en general i de Balears en particular “fa pensar que els governs posteriors han desvirtuat la Llei, possiblement per interessos econòmics aliens a la població espanyola”.

Així, fent referència a l’amenaça dels ecosistemes per la urbanització massiva, o el ràpid avanç del canvi climàtic, la diputada ha volgut recordar també la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 32, apartat 17, que correspon a la Comunitat la funció executiva en “la gestió del domini públic marítim-terrestre, respectant el règim general del domini públic, especialment el que fa referència a la concessió d’autoritzacions; l’execució d’obres i actuacions en el litoral que no siguin d’interès general; la policia administrativa en la zona de domini públic marítim-terrestre i les consesions i els amarris”.