Unidas Podemos insta el Govern a prendre mesures perquè els DDHH estiguin per sobre dels interessos econòmics

El Parlament ha aprovat una iniciativa de la formació on s’insta a l’Executiu balear a prendre aquests tipus de mesures i que es comprometi a complir amb el mandat del Grup de Treball de l’ONU

La formació també instem el Govern a què estudiï la necessitat de crear una llei de Deguda Vigilància de Drets Humans i Empreses

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dijous a la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, una Proposició No de Llei (PNLL) presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos sobre el deure de vigilància relativa a empreses i drets humans i que insta a l’Executiu balear a prendre la mesures necessàries perquè els Drets Humans i la preservació ambiental estiguin per sobre dels interessos econòmics en totes les activitats empresarials a Balears.

En aquest sentit, el diputat de la formació, Pablo Jiménez, ha defensat que la cambra insti a més al Govern de l’Estat a què es comprometi a complir amb el mandat del Grup de Treball de l’ONU i negociar amb el conjunt de la UE de bona fe i de manera constructiva un instrument jurídic internacional amb normes vinculants i mecanismes efectius d’aplicació a nivell mundial, que respongui a les expectatives de justícia de les comunitats afectades per les activitats de les Empreses Transnacionals (ETN).

Jiménez ha explicat durant la Comissió que “des que es va iniciar la globalització els DDHH en el món s’han vist ressentits de manera notable. Les deslocalitzacions massives de la producció dels països del nord cap a països amb mà d’obra més barata i regulacions laborals, socials i ambientals més laxes o directament inexistents han possibilitat l’existència de productes més competitius quant a preus però greument marcats per les seves manques socials i ambientals”.

El diputat, a més, ha indicat que “a les grans empreses transnacionals no els interessa que ningú els dicti el que han de fer”. En aqust sentit, Jiménez ha dit que “entenen que les seves decisions són sobiranes i no han d’estar sotmeses a les regulacions, directives o normatives d’organitzacions internacionals. Només admeten recomanacions i mai imposicions vinculants. La Responsabilitat Social Corporativa és una bona mostra d’això. Deixa en mans de cada empresa el seu compromís ambiental o social”.

En aquest punt, el diputat menorquí ha etzibat que “sabem que les empreses tenen un impacte enorme sobre les vides de les persones i les comunitats en les quals operen. Sabem que a vegades l’impacte pot ser positiu ja es creen llocs de treball, les noves tecnologies milloren les condicions de vida, i la inversió en la comunitat es tradueix en beneficis reals per a les persones que viuen en ella”.

MARCAR UNES REGLES DEL JOC

“Però això no és sempre així i és només la part que se’ns publicita. El que hi ha darrere de la globalització és una concepció del món on el sector privat és qui pren totes les decisions i on imposar regles vinculants es torna una cosa pràcticament impensable. És necessari marcar unes regles de joc que les empreses amb interessos a l’estranger compleixin, regular l’activitat completa de l’empresa, incloses les seves filials i proveïdors”, ha afegit.

Així, el diputat ha subratllat que amb aquesta iniciativa el Parlament dels Illes Balears insta a l’Executiu balear a prendre la mesures necessàries perquè els Drets Humans i la preservació ambiental estiguin per sobre dels interessos econòmics en totes les activitats empresarials a Balears i subsidiàriament en aquelles exercides a l’estranger realitzades directament o a través de la cadena de subministraments del procés productiu.

D’altra banda, el diputat ha destacat durant la comissió la necessitat de que el Govern estudiï la necessitat de crear una llei de Deguda Vigilància de Drets Humans i Empreses i que crei una Oficina de Seguiment de les activitats empresarials de les ETN amb seu a Illes Balears i filials a l’estranger amb la finalitat de conèixer el seu impacte en matèria de DDHH i Medi Ambient amb participació de la societat civil balear, del Govern i del Parlament.

Així mateix la PNLL insta a avançar en el respecte als drets humans i el medi ambient en la seva pròpia activitat com a contractista, i a incorporar clàusules socials i ambientals en la contractació pública.

INSTRUMENT LEGALMENT VINCULANT

Cal recordar que al juny de 2014, el Consell de Drets Humans de Nacions Unides va adoptar la Resolució 26/9 per a l’Elaboració d’un instrument internacional jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals i altres empreses respecte als drets humans.

Des d’Unidas Podemos recordem a més que només un instrument legalment vinculant pot posar fi a la impunitat de les ETN i qüestionar el seu poder sistèmic que ha causat impactes importants en la vida diària de moltes comunitats en el món.

A Espanya i a les Illes Balears també existeixen ETN presents en diferents sectors, des dels energètics, turisme, alimentació, tèxtil, comunicació, transport, que tenen part de la seva activitat empresarial en països del sud, bé a través d’una presència directa bé a través d’externalitzacions de diferents característiques, que és la situació més habitual i que durant molt de temps l’empresa matriu s’ha desentès de l’activitat de les seves subcontractes en matèria laboral o social i precisament això és el que podria evitar un tractat vinculant amb objectius concrets en matèria de drets humans que faci responsable de tot el procés a aquesta empresa.

Cal assenyalar que a la comissió han acudit diversos membres de les plataforma contra els tractats com el TTIP.