Unides pels drets del poble sahrauí

El Parlament ha aprovat per unanimitat la proposició derivada de la Conferència d’Intergrups celebrada a Vitoria-Gasteiz, que hem presentat conjuntament amb PSIB, MES, El Pi i el grup mixt, que reitera la crida al govern d’Espanya que garanteixi els drets humans del poble sahrauí. La diputada Marta Maicas ha defensat la iniciativa a la comissió d’Assumptes socials i drets humans.

La diputada Marta Maicas ha manifestat el compromís ineludible del Parlament amb la causa sahrauí, ja que el seu poble no pot caure en l’oblit, ha dit. Reclamam tot allò que li correspon. Quant temps haurem d’esperar perquè la llei es compleixi?, s’ha demanat.

Vitoria-Gasteiz va acollir la XXI Conferència dels Intergrups Parlamentaris “Pau i Solidaritat amb el Poble Sahrauí” a la seu del Parlament Basc, el dia 30 de setembre de 2017, amb la presència de diputats del Parlament de les Illes Balears així com de 13 parlaments autonòmics, els Grups Parlamentaris Podem, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Pi i el Grup mixt.
El Parlament de les Illes Balears recorda i reitera els importants acords aconseguits en les anteriors conferències d’intergrups parlamentaris i es reafirma en les successives declaracions aprovades, especialment la que es va aprovar a la Conferència dels Intergrups Parlamentaris l’any 2016 a Santiago de Compostel·la. Una declaració que va reclamar de manera inequívoca i ben fonamentada el compliment de les resolucions de les Nacions Unides, el respecte al Dret Internacional i al dret legítim que té el poble sahrauí a la seva autodeterminació, mitjançant referèndum, com a darrera passa del procés de descolonització que persisteix des de dècades.
El Parlament balear valora de manera molt positiva l’auto de l’Audiència Nacional que es pronuncia sobre Espanya com “potència administrativa de iure” del Sàhara Occidental i per tant, responsable de finalitzar el procés de descolonització.

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la responsabilitat històrica, legal i política que l’Estat Espanyol té en relació a la situació del Sàhara Occidental, reitera la crida al Govern d’Espanya en aquesta proposició no de llei per tal que:

1. Exigeixi al Regne del Marroc l’alliberament immediat dels presos polítics i de consciència sahrauís així com que finalitzin les violacions dels drets humans a les seves presons i que es garanteixi la integritat física i psíquica dels presoners.
2. Denunciï l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Govern del Marroc, segons es dictamina a la sentència del Tribunal Europeu de Justícia que va dictaminar que el Sàhara Occidental no forma part del Regne del Marroc, la qual cosa significa que cap acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc és aplicable al Sàhara Occidental i que no es pot desenvolupar cap activitat comercial ni exportar els recursos naturals sense el consentiment del poble sahrauí.
3. Impulsi una campanya de sensibilització dirigida a les empreses espanyoles que operen a la zona així com que demani a aquestes empreses, el compliment i el respecte del Dret Internacional i als drets de la població sahrauí, per tal que siguin coneixedors d’aquesta sentència del Tribunal Europeu de Justícia.
4. Reiteri la consideració que, a la vista de la greu situació que es viu al Sàhara Occidental, la Minurso ampliï les seves funcions i tasques en el Sàhara Occidental. Per tal motiu, el govern d’Espanya instarà a Nacions Unides que doti a la missió de la potestat de vigilància i salvaguarda dels drets humans de la població sahrauí en els territoris ocupats.
5. Augmenti la cooperació i l’ajuda humanitària a la població sahrauí, tant en els campaments de refugiats com en els territoris ocupats, al constatar amb preocupació la reducció de les aportacions de l’Agència Espanyola de Cooperació durant els darrers anys. Així mateix, que s’augmentin els fons europeus per al Sàhara Occidental.
6. Atorgui un estatus diplomàtic a la representació del Front Polisari a Espanya, com únic i legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per l’ONU. Així mateix, que es reconegui la RASD. Dins l’àmbit diplomàtic volem mostrar el nostre rebuig a l’expulsió de l’ambaixadora de la RASD, Jadiyetu El Mothar, per part de les autoritats peruanes.
7. Revisi les condicions d’accés a la nacionalitat espanyola de les persones sahrauís, per tal que puguin obtenir-la en les mateixes condicions en què s’atorguen a altres nacionalitats dels països amb convenis de nacionalitat.
8. El present acord es remetrà al Secretari general de Nacions Unides, a la Casa Reial, al Govern d’Espanya, a la Comissió Europea, a la delegació del Front Polisari a Espanya, al govern del Marroc, al Congrés i al Senat d’Espanya i als parlaments autonòmics.