23 de març

Margalida Quetglas, Comissió Assumptes Iberoamericans del Senat