VOLEM UN SISTEMA ENERGÈTIC MÉS TRANSPARENT, EFICIENT I NET

La senadora de Podem Illes Balears, Margalida Quetglas, ha explicat aquest dimecres a la sessió plenària del Senat en el context de presentació d’una moció que és essencial traçar un pla de transició energètica que marqui el camí que ens permeti millorar l’eficiència i la competitivitat del nostre sistema, alhora que ho fa més sostenible i net.

Des de Podem considerem l’energia un bé bàsic per a la ciutadania i en aquest sentit, Quetglas ha assegurat que s’han plantejat certes modificacions legislatives a la moció, que al nostre parer anirien en l’adreça de generar un sistema energètic més transparent, eficient, i net que a més recollís la fi social de l’accés.

“Això ens permetrà tenir una energia més assequible, però mentrestant es fa necessari modificar la regulació de l’actual Preu Voluntari al Petit Consumidor en dos sentits: el primer que permeti una major transparència i previsibilitat de costos i el segon que ampliï l’atenció a les llars més vulnerables, la qual cosa es complementa amb la modificació de les condicions d’accés al bo social per fer-ho més extensible a diferents situacions”, ha afirmat la senadora.

Des de Podem defensem una transició energètica que sigui socialment justa i ambientalment sostenible. “Aquesta transició energètica ha d’estar basada en l’eficiència del sistema però incorporant la seva funció social, especialment per a les persones més vulnerables”, ha afegit Quetglas.

Per a això, considerem primordial que el sistema estigui basat, tant en la nostra producció com en la nostra demanda final, en les energies de fonts renovables. En aquest sentit, la senadora ha explicat que “és necessari engegar mesures urgents que permetin treure a les energies renovables de la seva situació de bloqueig. Per exemple, mentre els costos de l’energia solar s’han reduït dràsticament en els dos últims anys sol hem instal·lat un 1% i un 0,5% del còmput global. I assistim al primer any en què descendeix el pes de renovables, la qual cosa ens adverteix del possible risc al que s’enfronta el sector”.

Així mateix, ha assegurat que “existeix un alt contrast entre el ràpid desenvolupament que estan registrant les energies renovables a nivell internacional i la situació d’Espanya, on la falta d’innovació i inversió ha llastrat la nostra posició de lideratge a causa de les decisions preses per aquest govern”. Això, a més, en paraules de la senadora, “ens ha convertit en un dels països amb més denúncies per la falta de compromís amb la inversió en renovables”.

Quetglas, a més, ha insistit en que en aquest sentit, des de Podem hem dirigit les nostres propostes cap avall pensant en el petit consumidor i establert uns criteris bàsics per a un Pla de Transició Energètica i del Transport, deixant marge per al consens i negociació entre les diferents forces política i els actors afectats però proposant línies de discussió en el que des del nostre punt de vista és l’adreça necessària amb l’objectiu que serveixi per a un debat més profund d’una qüestió vertebral i complexa com és el sistema energètic a Espanya.

Proposem, doncs, a través de mecanismes concrets i que no esgoten les mesures necessàries, “procurar un model energètic competitiu, eficient, sostenible, rendible i més just que impulsi el nostre teixit productiu i eviti les situació de desprotecció i pobresa energètica”, ha dit la senadora. “Estem, en definitiva, apostant per un mix energètic que no triture el nostre medi ambient, ni triture a la nostra gent”, ha afegit.

Quetglas, ha tancat la seva intervenció assegurant que “el problema és que el govern del Partit Popular no té cap projecte de futur per al nostre país”. En aquest sentit, ha dit, “l’aposta per les energies renovables, encara que costosa, ens va fer tenir una posició de lideratge mundial en la innovació i recerca en un sector anomenat a ser el futur de l’energia, futur que li ha negat el Partit Popular per satisfer els interessos d’un grapat d’homes que han constituït al nostre país un autèntic oligopoli energètic”.

“Al final una podria arribar a pensar que alguna cosa té a veure la connexió perenne, el ball de cares, entre els nostres consells de ministres i els seus consells d’administració”, ha sentenciat.